Alliansens nya budget kompenserar för höjda lärarlönerna

Lärarförbundet har nyligen ingått ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om höjda löner som går längre än övriga löneavtal som nu slutits mellan parterna på arbetsmarknaden.

Bakgrunden är behovet att göra läraryrket mer attraktivt så att fler väljer att söka in till lärarutbildningarna. Lön är inte allt, men heller inte oviktigt. Därför är det bra att lärarna nu får den extra höjningen.

Risken är naturligtvis att lärarna bakvägen tvingas betala sina egna löneökningar, genom besparingar i verksamheten. På en del håll i landet kanske det blir så.

För att motverka det har allianspartierna i Järfälla i det nya budgetförslaget för 2013 lagt in en extra höjning av pengen till skola och förskola utöver den som var beslutad redan tidigare.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

8gallery9

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla