Alliansen: Tunnelbana till Barkarby?

Folkpartiet och övriga Alliansen i Landstinget har idag beslutat om att påbörja en idéstudie om en tunnelbana eller spårväg mellan Barkarbystaden och Akalla. Barkarbystaden kan i en snar framtid att vara en av de viktigaste geografiska knutpunkterna i hela Stockholmsregionen.

Tunnelbana till Barkarbystaden i framtiden? Foto: SL ABi Stockholm.

I takt med att Barkarbystaden växer fram så ökar också behovet av en väl utbyggd kollektivtrafik till och från Järfälla. När Barkarbystaden är färdigställd så kommer det att finnas över 5000 bostäder och 6000 arbetsplatser i anslutning till Barkarbystaden. Vi måste skapa  goda förutsättningar för resor till och från Järfälla med olika typer av kollektivtrafik dels för resenärernas skull men också för miljöns skull. En utbyggd kollektivtrafik i hela Stockholm är en förutsättning för regionens tillväxt och för att klara miljömålen.

Då utbyggnaden kollektivtrafiken i Stockholm under lång tid varit eftersatt så krävs nu en rejäl satsning för att möta behovet. Utöver en utbyggd tunnelbana till Barkarby så studerar man även möjligheten till en pendeltågsgren som förbinder Barkarby med Arninge via Kista, Sollentuna och Täby. Alliansen sätter nu fart på utbyggnaden av kollektivtrafiken för att säkerställa regionens tillväxt och för att möta den kraftiga befolkningsökningen.

I ett projekt av den här storleken så är det många steg innan en förbindelse mellan Barkarby och Akalla kan stå klar men en bred politisk enighet om utbyggnaden är en förutsättning och en idéstudie är ett första steg mot en utbyggd tunnelbana.

 

Anders Bengtsson

Nikoletta Jozsa