Alliansen satsar på framtiden!

En Framtidskommission ska tillsättas av regeringen, statsminister Fredrik Reinfeldt ska leda denna kommission. Alliansens har de senaste åren lyckats hålla Sverige på fötter, när andra länder fallit på knäna på grund av stor arbetslöshet och finanskris står Sverige starkt både arbetsmässigt och ekonomiskt. Därför kan vi, istället för att hantera ekonomiska kriser, satsa på framtiden. Regeringen blickar framåt i och med Framtidskommissionen, blicken är fäst på 2020-talet och framåt.

Kommissionen ska behandla frågor som jämställdhet, integration, socialt utanförskap, demokrati, demografi, klimat och miljö. Arbetet med framtidsfrågorna ska pågå till den 1 mars 2013. I en debattartikel i Dagens Nyheter idag skriver alliansens partiledare:

Framtiden formas av våra idéer och de beslut vi fattar nu. För att de besluten ska bli de bästa tänkbara för Sverige, dagens medborgare och kommande generationer behövs en bred och öppen framtidsdiskussion. Redan i dag sker en kontinuerlig politikutveckling med viktiga framtidsdiskussioner inom våra fyra partier. Det behövs samtidigt en framtidsdiskussion också inom ramen för alliansen och vårt arbete som regering.

Vidare skriver partiledarna i regeringen att trots en väl uppbyggd välfärd som ger människor möjlighet att utvecklas och utrymmet för tillväxt och dynamik i vårt samhällsklimat så finns det fortfarande utmaningar att arbeta med. En Framtidskommission är ett sätt att arbeta vidare med nämnda frågor och annat. Utgångspunkten för kommissionen är att göra ett bra land bättre och att öppna upp för en öppen samhällsdiskussion.

Nicki Jozsa (FP) Politisk sekreterare