Alliansen förbättrar sjukförsäkringen

I dagens DN Debatt skriver allianspartiernas ledamöter i socialförsäkringsutskottet att stora förändringar ska göras inom socialförsäkringen. De som kallas ”nollklassade” ska få höjd ersättning och pengar ska ges till Försäkringskassan för att kunna behålla servicekontoren, det är några av de förändringar som föreslås av alliansen. Människor ska ej falla mellan stolarna i sjukförsäkringen, Sverige behöver återfå engagemanget för sjuka människors svåra väg tillbaka till arbete. Engagemanget är en styrka för välfärdspolitiken i landet.
Förutom de ovan nämnda förändringar har socialförsäkringsutskottet föreslagit fler stora förändringar i systemet, dessa kommer upp i budgetpropositionen nästa vecka. Bl a handlar det om att öka möjligheten till individuella bedömningar vid sjukförsäkringens 2,5 årsgräns. Statens medel för rehabiliteringsinsatser utökas kraftigt.
Artikeln i DN Debatt avslutas med orden:
Målet måste vara att ingen som skulle kunna komma tillbaka till arbete förtidspensioneras, utan snabbt får hjälp att komma tillbaka. Det kräver en inkluderande arbetsmarknad. Och att alla jobb räknas.

Folkpartiets representant i socialförsäkringsutskottet är Ulf Nilsson (FP).

Nikoletta Jozsa

Politisk sekreterare/vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla

2 Comments on "Alliansen förbättrar sjukförsäkringen"

  1. Jag fattar inte hur kan man börja med att förstöra sjukförsäkringen och sen ta åt sig äran för att förbättra den….

  2. För det första så skall knappast Alliansen berömmas för att man justerar ett fåtal av de stora brister man själva orsakat !!.

    För det andra så är "Målet måste vara att ingen som skulle kunna komma tillbaka till arbete förtidspensioneras", ett av problemen då definitionen på vad som är arbetsförmåga eller inte är en av grundproblemen i Alliansens sjukförsäkring !!.

    För det tredje så visade det sig att det var upp till Opposionen att göra något åt den saken med en återgång till "normalt förekommande arbete" !!.

    Jonas E

Leave a comment

Your email address will not be published.


*