Alliansen för en ansvarsfull ekonomi i kristider

Idag skriver alliansens fyra partiledare en debattartikel i DN. I artikeln skriver Reinfeldt (M), Björklund (FP), Olofsson (C) och Hägglund (KD) att pensionärer som har det sämst ställt skall prioriteras, trots en omvärld som är ekonomiskt orolig. 

För ett år sedan såg det ut som att finanskrisen var över och alla berörda kunde börja kämpa sig upp igen. Idag vet vi att finanskrisen har bidragit till en enorm skuldstorm vilket bidrar till att världen känner av en stark ekonomisk oro. Idag vet vi inte hur omfattande den ekonomiska krisen kommer att hålla i sig, inte heller vet vi hur Sverige kommer påverkas av denna. 

Under den senaste ekonomiska krisen klarade sig Sverige bra tacka vare allianspartiernas ansvarsfulla ekonomiska politik. Tack vare denna kunde Sverige ta sig igenom en av de största ekonomiska kriserna i modern historia utan nedskärningar, skattehöjningar eller andra krisåtgärder som vi har bevittnad andra länder genomföra, skriver alliansens partiledare.

Nu när vi står inför en ny ekonomisk kris och återigen är det dags för Sveriges politiker att ta ansvar för landets invånare. Svensk ekonomi ska vila på en trygg grund, menar Reinfeldt, Björklund, Olofsson och Hägglund. Vi måste arbeta för att slippa genomföra några som helst nedskärningar eller skattehöjningar. 

Ett av de områden alliansen värnat om är Sveriges äldre. Tre skattelättnader för äldre har genomförts. Äldre som väljer att fortsätta vara aktiva på arbetsmarknaden efter pension har fått ett extra stort jobbskatteavdrag. Tillsamman har dessa skattelättnader inneburit 12,8 miljarder kronor extra för pensionärer. Detta innebär mellan 5 000 och 10 000 kronor mer i plånboken varje år för enskilda. Nästa år fortsätter reformerna för de sämst ställda pensionärerna; den som har inkomstgrundad pension får 3,5 % höjning nästa år och den som har garantipension får den uppräknad med 2,8 %. 

Alliansen lovar också att genomföra en fjärde skattelättnad för Sveriges pensionärer år 2013 eller 2014, förutsatt att ekonomin är i balans och Sverige står stabilt i den ekonomiska krisen. Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat.

Läs hela artikeln på DN.

Nicki Jozsa

Politisk sekreterare/vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla