Alla Stockholmsbebisar ska vaccineras mot allvarligt magvirus

Birgitta_Rydberg
Vaccination av Rota-virus kommer att införas för alla halvårsgamla småbarn i Stockholms län. Viruset är mycket smittsamt. Det är den vanligaste orsaken till

Daneryds sjukhus Foto:Johan Aldegren

allvarlig magsjuka hos små barn och står för en stor del av de fall där småbarn behöver sjukhusvård – ca 500 barn per år. Landstinget satsar 20 miljoner kronor under 2014, och sätter omedelbart igång att upphandla ett vaccin för att om möjligt kunna starta vaccinationer redan i år.

 – Om vi med ett vaccin kan hindra att hundratals barn per år blir så sjuka att de behöver sjukhusvård så är det definitivt skäl för oss att gå före övriga Sverige. Vi behöver inte vänta på Smittskyddsinstitutets utredning för att veta att rota-virusvaccination skulle göra stor nytta, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).
 
– Rota-virus orsakar inte bara plågsamma magsjukdomar – det kostar också oerhört mycket pengar för vården och samhället, i sjukvårdskostnader och uteblivna skatteintäkter när föräldrar måste vara hemma. Därför är rota-virusvaccination också klart samhällsekonomiskt lönsamt. För landstingets del får vi tillbaka nästan halva kostnaden, menar Birgitta Rydberg (FP).
 
– Om vi kan starta vaccination mot rota-virus redan i år kan hundratals barn slippa plågsam magsjuka redan i vinter – och vården får det lite lättare under vinterns infektionstider, påpekar Birgitta Rydberg (FP).
 
ROTA-VIRUS OCH VACCINATION
Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka, s.k. gastroenterit (GE), hos små barn, såväl i Sverige som globalt. WHO räknar med att ca en halv miljon barn årligen dör i rotavirusinfektioner. I Sverige är dödsfall ovanliga och färre än fem barn har avlidit till följd av rotavirus under de senaste 10 åren.
 
Det finns många olika typer av rotavirus, men det är ett fåtal av dessa som står för huvuddelen av sjukdomsbördan. Det finns idag två mycket väldokumenterade, effektiva och säkra vacciner. Bägge vacciner minskar risken för svår rotavirus-maginfluensa, som kräver sjukhusvård, med mer än 90 %. Smittskyddsinstitutet utreder ett införande av rota-virusvaccin i allmänna barnvaccinationsprogrammet. Stockholms läns landstings smittskyddsläkare rekommenderar ett införande.
 
Rotavirusinfektioner uppvisar en mycket tydlig säsongsvariation och brukar ha en kraftig topp under februari-mars, ofta samtidigt som RS-virus, vinterkräksjuka och influensa, vilket ger en mycket stor sjukvårdsbelastning under några få månader.
 
Med 500 sjuka barn per år beräknas vårdkostnaden till 8,75 miljoner kronor per år.