Alla kommuner bör satsa på stödgrupper

Nikoletta_Jozsa
"Alla kommuner bör satsa på stödgrupper"

Flera av mina barndomsvänner har vuxit upp i missbrukarhem. De har som barn bevittnat saker inget barn borde uppleva, tagit ansvar som inget barn skulle behöva. Många av dem sitter idag själva i ett missbruk, precis som sina föräldrar. När jag frågar en av dem varför, hur det är möjligt så får jag svaret: ”Det är det enda jag vet. Det enda jag är. Det är min identitet.”. Och jag står tyst och finner inga ord. Skuld, skam och riskbeteenden är de vanligaste symptomen hos barn till missbrukare skriver SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i en rapport de tagit fram under 2012.

I en ny undersökning från Junis visar på att 14 % av landets kommuner saknar stödgrupper för barn till föräldrar som har en riskfylld alkoholkonsumtion eller annat missbruk. För mig är detta helt oacceptabelt! Kommunerna måste erbjuda barn till missbrukare avbrott i vardagen och ge dessa barn en tro på sig själva. Barn ska aldrig behöva känna skuld och skam för sina föräldrars beteende.

I Sverige finns ca 385 000 barn som lever i familjer med en riskfylld alkoholkonsumtion. Kommunernas stödgrupper hjälper dessa barn att få kunskaper och lära sig hantera sin vardag. Grupperna arbetar på olika sätt genom t ex lek och skapande men målet är att barnen ska stärka sin självkänsla och bli av med den skuld som många barn kan känna. Junis skriver att barn ska få vara barn och inte behöva ta ansvar för sina föräldrar. 14 % av de kommuner som deltagit i undersökningen saknar stödgrupper helt och hållet, i de kommuner som kan erbjuda stödgrupper så har grupperna enbart lyckats nå 1,4 % av de barn vars föräldrar har ett drog eller alkoholberoende. Detta är för mig skrämmande låga siffror och jag anser att vi måste satsa ordentligt på det förebyggande arbetet, såsom stödgrupper, i alla landets kommuner.

Stödgrupper arbetar med att barn till missbrukare ska känna mindre skam och skuld. Mindre skam och skuld hos barnen leder till mindre självskadebeteenden, mindre risk för eget missbruk och mindre risk för brott. SKL:s undersökning visar också på att föräldrar som missbrukar känner stor oro för sina barn. Om barnen får vara en del av en stödgrupp leder det till mindre oro hos föräldrarna som därmed kan fokusera på att bli av med sitt missbruk istället för att döva oron med mer missbruk. Kommuner som satsar på förebyggande arbete kan göra en stor ekonomisk vinst med grupper som dessa. Ett barn som inte får tidigt stöd har en ökad risk att själv i framtiden hamna i ett missbruk eller i ett brottsligt beteende. Kostnaderna för en 30-åring som har ett tungt alkoholmissbruk är cirka 7 miljoner kronor. Betydligt mer än vad stödgrupper kostar kommunerna.

Häromdagen satt jag och fikade med en vän vars pappa hade haft ett missbruk så länge vi kunde minnas. Vi mindes tillbaka på hur vi gick ner till den lokala puben som 12-åringar och bad hennes pappa och hans kompisar om godispengar. Vi mindes hur det luktade där inne, hur stojigt det var och hur vi höll varandra i handen för att vi tyckte det var läskigt. Jag mindes hur min vän skämdes för sin pappa, som pratade lite för högt, sluddrade lite för mycket. Jag minns också hur min kompis fick hjälp av socialtjänsten, hur hon fick träffa andra som hade det likadant. Hur glad hon var efter varje träff, lättad. Idag lever hon ett bra liv med sin familj. Hon fick hjälp. 
Nikoletta Jozsa

Vice gruppledare, Folkpartiet Järfälla

Socionom