Alla kan göra något för att hjälpa – berättelsen om en förskolas insats

Vi har alla sett den känslomässiga filmen från Rädda barnen i Norge, där man filmar hur förbipasserande hjälper en pojke som sitter utan jacka och fryser. Här kommer en berättelse om hur en förskola i Järfälla beslutade att väva ihop möjligheten att hjälpa med pedagogik.

Historien började för ett antal månader sedan på förskolan Svalan, som är en del av Vittra-koncernen, under ett personalmöte. Man ville starta ett projekt för att kunna stödja en organisation som hjälper utsatta barn i andra länder. Idén utvecklades till projektet ”Baka utan gränser”, personalen insåg dock snabbt att det fanns problem med projektets inriktning. Uppstartsbudgeten behövde vara stor, man behövde boka köket och själva bakandet var ganska tidskrävande för personalen säger Frida Åkerberg-Eriksson en av initiativtagarna.

Lösningen blev att låta barnen vara drivkraften bakom projektet. På förskolan inleder man varje termin med att prata om sociala regler och hur man skall förhålla sig till varandra för att vara en bra kompis, när barnen behärskade detta kände personalen att man ville ta det till nästa nivå och då blev möjligheten att hjälpa andra barn en naturlig fortsättning säger Frida.

Frida Åkerberg-Eriksson

Frida Åkerberg-Eriksson

För att barnen skulle kunna vara drivkraften behövde man dock hitta ett arbetssätt som inte bara var på en lagom nivå för barnen utan också något som de tyckte var roligt. Något som tycks universellt för barn är att de älskar att skapa och det är något man kan göra med en relativt begränsad budget samtidigt som det utvecklar både koncentration, finmotorik och lär barnen behärska olika tekniska lösningar utvecklar Åkerberg-Eriksson.

Det man fastnade för var änglar, något barnen hade lätt att relatera till och något de kände igen. Detta väckte dock diskussion bland personalen då flera av både de vuxna och barnen på förskolan har en annan kulturell bakgrund, man kom dock snabbt fram till att även om änglar betyder saker för olika kulturer är det mer eller mindre alltid något positivt. På frågan om hur barnen hanterar de olika uppfattningarna om vad en ängel är svarar Åkerberg-Eriksson att barnen inte lägger någon värdering i det utan mycket lättare än vi vuxna accepterar att man tycker eller tror olika. Samtidigt betonar hon att personalen är väldigt noggranna med att inte lägga in några egna värderingar utan ställer sig helt neutrala till kulturella och religiösa skillnader i en ängels betydelse.

För att hålla sig inom budgetramarna samtidigt som man höll sig på en för barnen lagom nivå valde man att nyttja så enkla arbetssätt och material som möjligt. Man köpte, med rektorns välsignelse, in pasta, guldspray, lim, bokmärken och dylikt, utifrån dessa material tog man sedan fram olika sätt att limma, måla och vika till änglar. Att ha flera olika alternativ var viktigt säger Frida, då det är lättare att motivera barnen när de kan välja arbetssätt och slutprodukt själva.

Under hela projektets gång har man jobbat med positiv förstärkning hos barnen. Med detta menar man att även om man förklarat att det finns barn som har det svårt i andra länder, som kanske inte har föräldrar så fokuserar man inte på det utan istället på att man kan hjälpa andra och att alla kan göra något. I början hade dock barnen svårt att göra kopplingen mellan att man gjorde änglar av pasta och sedan skickade dessa till behövande barn berättar Frida, hon ger ett exempel om hur ett barn kom till henne och undrade ”Tänk om de äter upp änglarna”.

Då man inte alltid känner till familjernas ekonomiska situation valde man tidigt att inte låta barnen sätta sina namn på änglarna de skapar, tanken är att då behöver inte föräldrarna känna ett köptvång samtidigt som inget barn blir utpekat som mer eller mindre framgångsrikt. Åkerberg-Eriksson betonar att man varit tydliga med barnen att projektet är till för att hjälpa andra, som en del i pedagogiken har därför barnen inte fått behålla de änglar de skapar utan allt samlas in och läggs i en gemensam pott.

För att få ut maximalt pedagogiskt värde ur projektet kommer förskolan att låta barnen delta vid försäljningen av änglarna. Man hyser även förhoppningar om att företag eller organisationer skall visa intresse av att köpa änglarna för att dela ut som gåvor till besökare, på så sätt kunna öka det bidrag man kan överlämna till Rädda barnen samtidigt som man väcker uppmärksamhet kring Rädda barnens arbete.Från Folkpartiets sida uppmanar vi alla att göra sin del och om ni är intresserade av att komma i kontakt med representanter från förskolan för att kunna köpa änglar är ni välkomna att kontakta oss så förmedlar vi det vidare till personalen på förskolan.

Förskolan kommer att stå i Postgången i Jakobsberg centrum på onsdag och sälja änglarna som kommer att kosta från 10 kronor men man tar gärna emot bidrag utöver detta som kommer att överlämnas till Rädda barnen.