Äldreboendet Blomsterängen invigs

 

Den 14 mars invigs det nya äldreboendet Flottiljen (Blomsterängen) på Barkarbyfältet. Det rymmer 40 permanenta platser för äldreboende, varav 20 till personer med

Äldreboendet Blomsterängen under uppbyggnad sommaren 2011

demens. För äldre som behöver boende en kortare tid, t ex efter en sjukhusvistelse, finns 10 korttidsplatser.

Byggkostnaden för äldreboendet Flottiljen är 130 mkr. Det kommer att drivas av vårdföretaget Attendo.

I anslutning till äldreboendet har kommunen också uppfört den s.k. Träffen  – en byggnad som är tänkt som en framtida träffpunkt för boende på fältet. Den inrymmer ett spa, en kiosk med informationsverksamhet samt en ganska stor restaurang.

Tanken var att kommunen skulle hitta en restauratör som kunde ta över och driva restaurangverksamheten. En upphandlingsförfrågan gjordes för drygt ett år sedan. Intresset var klent. Inga anbud kom in. Därför har restaurangen i stället fått följa med i upphandlingen av äldreboendet. Det innebär att Attendo åtar sig att ombesörja restaurangverksamheten och informationskiosken mot att man får hyra lokalerna billigt och dessutom får ett årligt bidrag från kommunen om 2,5 miljoner kr. Avtalet löper över 6 år, vilket sammantaget ger ett kommunalt bidrag på 15 mkr. Byggkostnaden för Träffen är 30 mkr.

När beslutet att bygga Träffen togs var Folkpartiet pådrivande att minska de föreslagna ytorna. Tyvärr förutsåg vi inte att det skulle ta så lång tid att bygga bostäder på fältet. Då hade vi givetvis yrkat avslag på hela träffenbygget. Det är inte rimligt att kommunen skall subventionera en restaurangverksamhet för allmänheten på detta sätt. I kommunen finns en rad föreningar och kulturverksamheter som får hålla till godo med kommunala bidrag som är bråkdelar av vad denna restaurang får.

Det är mycket stor risk att många av de kommunala investeringarna på gamla flygfältet under flera år kommer att vara underutnyttjade därför att bostadsbyggandet sker i långsammare takt. Kommunen tvingas investera i allmänna anläggningar i ett tidigt skede. En tänkt sopsug är ett sådant exempel liksom den onödiga Veddestabron. Verksamheter i andra kommundelar kommer att bli lidande av detta. En kommunalt subventionerad restaurang är dessvärre bara ett första exempel. Därför förordar vi att Träffen säljs och att en ny ägare tar ansvar för all drift och uthyrning.

Lars Bergstig

Fotnot

Huvudägare i Attendo med 78% av aktierna är Augustus International S.A.R.L. Återstående 22% av aktierna ägs av Intermediate Capital Group , Varma (ett finländskt pensionsförsäkringsbolag), Attendos styrelse, ledning och medarbetare.

”Framtidens äldreboende ligger i Järfälla”