Aktuell politik i Sverige

Tunnelbana till Barkarby

Aktuell politik är något som varje invånare bör hålla sig uppdaterad med. Politik påverkar varje dag oss människor vare sig vi vill eller inte. Din skatt, priset på kollektivtrafiken, momsen på mat och andra varor, skolavgifter mm är alla saker som politikerna har fattat beslut om. Politikernas åsikter kan snabbt svänga och samhällets förutsättningar ändras lika snabbt. Många politiker är duktiga på att tala i media för att få ut deras aktuella politik.

Inte bara den aktuella politiken i Sverige påverkar oss medborgare utan också aktuell politik i andra länder påverkar vår vardag. Händelser i t.ex. Greklands ekonomi kommer för eller senare att påverka oss här i Sverige. Ett tydligt exempel vara bankkrisen i USA som började 2007 och som något år senare slog till mot Sverige, dock klarade sig Sverige ganska bra jämfört med andra länder.

Vart ska man då söka för att hitta politik som är aktuell i Sverige och utomlands.

Det finns många platser och metoder för att hitta aktuella politiska händelser. Dagstidningar eller ännu hellre, tidningar som publiceras på internet, vilket de flesta gör är ofta den första platsen man söker information om politik på. Informationssamhället har gjort att nyheter förmedlas snabbt och politikernas åsikter kring händelser är ofta självklara för en journalist. När man söker information på internet måste man alltid vara källkritisk och det gäller i allra högsta grad när du söker information om politik. Många media har en politisk inriktning vilket kan leda till att nyheterna ”vrids” för att passa tidningen eller kanalens profil bättre. Detta är nog vanligare i andra länder än just i Sverige. Även om svenska tidningars politiska tillhörighet idag är relativt begränsad så finns det en politisk historia i nästan samtliga svenska tidningar.

Det är ytterst viktigt att man kontrollerar den information man hittar på flera olika ställen, både på internet men också i dagstidningar och i böcker. Media är oftast vinstdrivande företag vilket innebär att de kommer att rapportera den politik de anser är aktuell men som också kommer ge tidningen eller tv-kanalen intäkter.

Här nedan följer ett antal exempel på platser där du kan finna aktuell politik i media.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Expressen

Aftonbladet

Dagens samhälle

Tidningen Nu

 Utöver media så har många partier egna hemsidor och för varje år så blir dessa hemsidor mer och mer uppdaterade och många partier ar valt att publicera aktuella politiska händelser på sina hemsidor först. Upplägget på de olika partiernas hemsidor är ofta ganska lika. Gemensamt är att hemsidorna lyfter fram sin partiledare och deras åsikter.

Man kan också välja att söka information på privata hemsidor om aktuell politik i Sverige eller utomlands. Om man ska vara källkritisk till dagstidningars politiska rapportering så måste man vara extra försiktig när man läser om aktuell politik på privata blogg och hemsidor. Nästa alla har en politisk åsikt och det kommer spegla sig i texten man skriver. Var alltid noga med att dubbelkolla informationen.

När du använder internet och en sökmotor så är det viktigt att t.ex. skriva ”aktuell politik Folkpartiet” eller Aktuell politik USA” för att begränsa sig i sökresultaten. Var så specifik du kan, att bara söka på ”Aktuell politik” kommer ge dig över 31 miljoner resultat.