A-kassa ska ha högst en månad från ansökan till utbetalning – Folkpartiet Järfällas motion till Folkpartiets landsmöte

”Mamma, kan jag få en sådan jacka som Ida och Pelle har?” femåriga Sarah tittade upp på sin mamma med stora, förväntansfulla ögon. Amanda såg på sin dotter med ledsna ögon. Vad skulle hon svara? Hur skulle hon kunna säga nej?
Amanda hade arbetat hela sitt liv, fram till för två månader sedan. Företaget hon arbetat på skulle flytta utomlands och hon kunde inte följa med. Först trodde hon inte att det var något problem, hon skulle lätt få ett nytt arbete. Fram tills dess hade hon ju arbetslöshetsförsäkringen, hon uppfyllde kraven med att ha varit medlem i minst 12 månader och anställd minst lika länge. Nu stod hon här, två månader senare, och hade använt alla sparpengarna. Dessutom hade hon skuldsatt sig till sina föräldrar som varit tvungna att låna henne pengar för hyran och mat. A-kassan hade meddelat att hon visst uppfyller kraven till a-kassa men att de måste ha alla intyg och papper först. Hon hade under dessa två månader skickat in 25 olika intyg och ändå fortsatte breven från a-kassan dimpa ner med krav om kompletterande uppgifter. När hon frågade handläggarna på a-kassan om detta sade de att de har tre månader på sig att handlägga ärendet och hänvisade henne till socialtjänsten så länge.
Amanda såg ner på sin dotter och log: ”Vännen, vi kan inte köpa jackan just nu. Mamma har inte så mycket pengar. Kanske till jul”.
 
Idag har de flesta a-kassor i Sverige en handläggning på högst fyra veckor, ofta upplyser a-kassorna om att deras handläggningstider är så korta som 12 dagar. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för många arbetslösa som ansöker om arbetslöshetsersättning. Väldigt ofta är ansökan inte komplett enligt a-kassan utan ytterligare intyg och handlingar begärs in. Vad det är för nödvändiga handlingar som behöver kompletteras får den som ansöker inte veta förrän efter de första handlingarna inkommit. När handlingarna kompletterats av den arbetslösa dyker det ofta upp ytterligare handlingar som måste kompletteras. Utbetalning kan inte göras förrän samtliga kompletterande handlingar inkommit, detta leder ofta till en handläggningstid på orimliga tre månader före den första utbetalningen kommer.
 
Den inledande historien kan verka som en socialrealistisk roman, men tyvärr är detta verklighet för många arbetslösa människor. Dessa människor uppfyller grundkraven för arbetslöshetsförsäkring, men får inga utbetalningar de första månaderna pga. att de insända handlingarna måste kompletteras. En sådan lång handläggningstid bidrar till att dessa människor är tvungna att använda sina sparpengar och i slutändan skuldsätta sig för att kunna betala hyra och mat. När utbetalningarna väl kommer har skulden vuxit så stor att de retroaktiva utbetalade pengarna inte täcker upp de skulder som finns.
 
Nuvarande byråkratiska system som a-kassorna i Sverige förhåller sig till är orimlig och oacceptabel! Handläggningen borde kunna förkortas markant och en grundersättning under handläggningstiden borde kunna utbetalas så att arbetslösa människor har en möjlighet att betala sina hyror, mat och annat nödvändigt för att upprätthålla en skälig tillvaro.
 
Vi föreslår att Folkpartiet verkar för:
 
     att alla människor som ansöker om arbetslöshetsförsäkring får en snabb förstabedömning av a-kassan, högst 5 arbetsdagar. Detta för att bedöma om grundkraven, minst 12 månaders medlemskap samt minst 12 månaders anställning, uppfylls.
 
     att de människor som ansöker om arbetslöshetsförsäkring och uppfyller grundkraven får en första utbetalning snarast, senast efter en månad. Utbetalningen skall vara baserad på en minimilön vilket senare, när alla övriga förhållanden utretts kan regleras retroaktivt.
 
Folkpartiet Järfälla den 8 maj 2011
 
120000 arbetslösa utan ersättning
”Kände inte till reglerna”