900 järfällabarn börjar skolan i höst

Olovslundsskolan
Olovslundskolan byggs ut. Illustration från Järfälla kommun

Till hösten är det skolstart för mer än 900 sexåringar i Järfälla. De börjar då i det som numera kallas
förskoleklass, tidigare ”sexårs”.

Skolorna för de allra yngsta finns i alla kommundelar och innefattar både kommunalt drivna skolor och friskolor. Nu i
höst erbjuds också en ny skola på Barkarbyfältet – Karlslundsskolan. Den skolan startar med dels barn i förskola, dels barn i förskoleklass och ettan/tvåan.

För de allra flesta av nybörjarbarnen har föräldrarna gjort ett val av skola. Vanligtvis väljer man den mest närbelägna skolan, men många gör andra val t ex för att man önskar en viss profil.

Ungefär nio av tio barn får sitt förstahandsval av skola tillgodosett. Vid intagningen detta år har
det varit större svårigheter än vanligt att tillgodose förstahandsönskemålen i Skälbyområdet. Orsaken är att särskilt många önskat Neptuniskolan, men där har platserna inte räckt till alla. För att inte barn som bor nära Neptuniskolan ska
få alltför långt till skolan har en del av dem placerats i Skälbyskolan, som då inte kunnat ta emot alla barn i den skolans upptagningsområde. En del av de barn som önskat Skälbyskolan har därför fått placering i Barkarbyskolan, som detta år
haft kapacitet att ta emot fler barn.

Placeringen av barn i varje kommundel görs av rektorerna med ledning av de regler som fastställts av barn-
och ungdomsnämnden och som finns att läsa bl a på kommunens hemsida.

Det är naturligtvis tråkigt när vi inte kan tillgodose alla förstahandsönskemål, men
förhoppningsvis blir skolstarten bra för alla barn även om man tvingas gå i en
skola lite längre bort.

Mer information:

Bo Winander
(FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden