8000 utbildningsprogram nu på nätet

Utbildningsradion som i många decennier levererat utbildningsprogram låter nu 8000 utbildningsprogram bli lätt tillgängliga på nätet, utan lösenord eller andra krångligheter.
Man har med hjälp av statliga medel lyckats få en uppgörelse med rättighetsinnehavarna.

Det här är en bra sak för den svenska skolan. Att utbildningsprogrammen på det här sättet görs lätt tillgängliga underlättar för lärarna att planera sin undervisning utan att ta hänsyn till sändningstider eller inlåning av program.

Nu är det viktigt att eleverna också har god tillgång på datorer, läsplattor eller andra tekniska lösningar för att få del av programmen. I Järfälla har vi under flera år gjort stora investeringar i teknisk utrustning. Det handlar om digitaliserade skrivtavlor, läsplattor och datorer. Barn- och ungdomsnämnden har också nyligen beslutat om en minimistandard som innebär att det ska finnas en datorarbetsplats per fyra elever i de kommunala skolorna. Den minimistandarden finansieras direkt av nämnden.

I praktiken är datortätheten betydligt högre, flera skolor satsar nu enligt principen en plus en, en dator per elev.

Det är bra med ökad tillgång på modern teknik. Samtidigt ska vi vara ödmjuka inför utmaningarna. Tekniken måste också vara driftsäker och där har dessvärre den snabba utbyggnaden inneburit en del problem, som vi hoppas snart ska vara lösta.

Utan väl utbildade och intresserade lärare fungerar heller inte pedagogiken. Varken tekniska hjälpmedel eller tillgängliga utbildningsprogram gör ensamma jobbet. Det är kombinationen av skickliga lärarinsatser och teknik som ger ett mervärde för eleverna.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Läs mer på DN-debatt: Absurd brist på datorer i de svenska klassrummen

Viktigt att eleverna har god tillgång på datorer, läsplattor eller andra tekniska lösningar för att få del av de 8000 programmen som utbildningsradion släpper fritt.