5000-10.000 kr mer i månadslön för förskolelärare 2014.

Karriarstjanst_forskolan
Karriärstjänster för förskolelärare 2014. Förskolan har ingen samband med artikeln.

Hösten 2014 kan karriärstjänster i förskolan införas vilket kan ge 5000-10.000 kr mer i månadslön för förskolelärare och lektorer i förskolan. Ett välbehövligt lönepåslag i en bransch där löneutvecklingen har varit dålig.

Folkpartiet inför nu karriärstjänster för förskolelärare i Sveriges förskolor. Lärarförbundet i Sverige stödjer förskoleminister Maria Arnholm i beslutet i att införa karriärstjänster för förskolelärare. Enligt Lärarförbundet täpper detta till den lucka som tidigare skapats mellan förskollärare och lärare i skolan.

Ett införande av karriärstjänster i förskolan kan ske tidigast under hösten 2014 och ska finansieras av statsbidrag som kommunerna sedan för söka. Det verkar dock som att de flesta partier är för detta förslag vilket innebär att det är troligt att riksdagen stöttar Folkpartiet i detta.

Anna Lundberg (FP) skrev i förra veckan på sin blogg att hon hade ställt frågor kring löneutvecklingen inom förskolan och att det kan skilja så lite som 3000 kr mellan en nyanställd och en slutlön. Ni kan läsa mer om det på hennes blogg.

Att man nu väljer att satsa på personalen på landets förskolor är ett mycket positivt steg i rätt riktning. Förskolepersonal har länge haft en dålig löneutveckling trots att många väljer att stanna många år i branschen. Under tiden du och jag arbetar så tar förskolepersonalen hand om våra barn och i många familjer så tillbringar förskolelärarna mer vakentid med dina barn än vad du själv gör. Förhoppningsvis kommer detta inte bara leda till höjda löner utan också till en ökad status för yrket.

Anders Bengtsson

ers. Utbildningsnämnden.