46 nya ST-läkare i extrasatsning från landstinget

Landstinget ökar återigen sin satsning på blivande specialistläkare med 10 miljoner kronor. Det innebär 46 fler, nya s.k. ST-tjänster som startar 2013. Flest är de blivande geriatrikerna, 8 nya ST-tjänster, och allmänläkarna, 6 nya ST-tjänster.

– Vi behöver fler läkare för att dagens och framtidens patienter ska få bästa möjliga vård. Pensionsavgångar och en ökande befolkning gör att vi behöver utbilda fler specialistläkare. Vårt landsting satsar tiotals miljarder på investeringar i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård ? men utan de mänskliga resurserna, utan de duktiga människor som ska utföra vården, vore våra investeringar meningslösa, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd.

– Jag gläds över att vi åter kan göra en ramhöjande satsning på utbildning av nya specialistläkare. De tillkommande specialistläkartjänsterna fördelas strategiskt utifrån de specialiteter där vi ser att behoven kommer att vara störst. Det handlar både om stora specialiteter som allmänläkare och geriatriker, och om mindre men viktiga områden som allergologer och handkirurger med två nya ST-tjänster vardera, berättar Anna Starbrink (FP).

FAKTA OCH BAKGRUND
2011 gjordes en ramhöjande satsning på 10 mkr och 43 nya ST-tjänster. Nästa år görs ytterligare en ramhöjande satsning på 10 mkr och landstinget inrättar då 46 nya ST tjänster. Fördelningen mellan specialiteter ser ut som nedan. Observera att detta är den utökade satsningen. Totalt utbildas långt fler ST- läkare.

För mer detaljerade uppgifter om vilka typer av läkare som det satsas på så besök Anna Starbrinks sida.