Extra löneökning för förskollärare i Järfälla kommun

Förskollärare i Järfälla verksamma i någon av kommunens egna förskolor kommer att få en löneökning genom en extra lönerevision för 2012 vid sidan av den revision av löner som sker genom den stora uppgörelsen om lärarlönerna.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Den extra löneökningen har förberetts en tid och är en del av allianspartiernas i Järfällas ambition att öka andelen förskollärare. Genom tidigare beslut i barn- och ungdomsnämnden har det satts av 2.5 miljoner kronor i den centrala budgeten för de kommunala förskolorna och det är dessa pengar som nu ska användas.

Förhoppningsvis blir det efter löneökningen mer intressant att stanna kvar i arbete i någon av Järfällas förskolor eller att söka anställning här.
Den extra lönerevisionen sker alltså vid sidan av den ”vanliga” och kan väntas ge en ökning på ca 500 kronor i månaden men med individuella variationer.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden