40 % mer matematik i skolan 2013

Folkpartiet presenterar nu en satsning på matematik i grundskolan. Satsningen går ut på att man ökar antalet timmar i matte med 120 timmar. Det handlar om ungefär en timma mer matematik i grundskolan än vad man har idag. Det kan låta lite men man får inte glömma att elever idag läser många ämnen i skolan så denna ökning innebär att man ökar antalet timmar med hela 40%. Denna satsning påbörjas under hösten 2013.

Man satsar samtidigt på något som kallas för mattelyftet, det är lärarna som ska bli bättre på att undervisa i matematik och på så vis öka undervisningen i skolan.

Precis som de andra reformerna som har införts sedan 2006 så kommer det att ta tid innan de ger resultat. Även om man skulle vilja att resultaten syntes direkt så sitter den av Socialdemokraterna uppbyggda skolan djupt rotat och det krävs mycket arbete för att gå ifrån detta och höja resultaten och kvalitén på skolan.