3,6 miljarder mindre i skatt under 2012

Majoriteten i riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition. I denna återfinns riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna för 2012.

Regeringens förslag innehåll många förslag som innebär skatteändringar under 2012. Några av de förslag som regeringen lagt är minskad restaurangmoms, gåvor till ideella verksamheter ger skatterabatt, pengar ska satsas på järnvägar och vägar, sänkning av företagens kostnader för att anställa personal m.m.

Allt som allt innebär regeringens förslag 3,6 miljarder mindre i skatt under 2012.

Källa: Riksdag & Departement nr:35, riksdagens hemsida