Björklund om nya betygssystemet


Jan Björklund skriver idag om det nya betygssystemet där betygen sätts från A-F där F är underkänt. Jan Björklund besvarar en del av de frågor och kritik som har uppkommit i samband med lanseringen av betygen. Kraven i skolan har ökat och det nya betygsystemet underlättar för lärarna i betygsättningen. Vill du läsa mer om det nya betygen så läs. ”Nya betygen bättre än de gamla

 (OBS inlägget flyttat från 31/5 till 15/5 pga andra omständigheter)  

Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Kristian Pohl