30 timmar för barn till föräldralediga i Järfällas förskolor

På Folkpartiets initiativ ökar nu Allianspartierna i Järfälla tiden i förskolan för barn till föräldralediga från 15 till 30 timmar i veckan. Beslutet tas av barn- och ungdomsnämnden den 6 december och gäller redan från januari 2013 om nämnden inte fastställer en något senare tidpunkt.

Bakgrunden till beslutet är att förskolans verksamhet förändrats från att ha varit renodlad barnomsorg till att också bli en allt viktigare del i de små barnens lärande. Därför är det viktigt att barn till föräldralediga kan delta i förskolans arbete på samma villkor som andra barn.

I den nya skollagen är förskolans ställning tydligare markerad än tidigare. Förskollärare ska leda verksamheten och det ska finnas förskollärare på varje avdelning. Förskolan blir en viktig inkörsport till skolan, vars uppgift underlättas när förskolan gjort ett bra arbete med barnen.

I samband med förändringen tillförs Järfällas förskolor ökade resurser.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden