29000 kronor – månadslönen för grundskollärare i Järfälla

Nu pågår löneförhandlingar mellan arbetsgivare och löntagarorganisationer inom den offentliga sektorn. Flera grupper är mycket tydliga med sina lönekrav. Det gäller bl a lärarförbunden som önskar lönelyft på 10000 kronor i månaden – utslaget på ett antal år får man förmoda.

När de centrala avtalen så småningom är färdiga vidtar som vanligt lokala förhandlingar.

Politikerna tar inte del i förhandlingarna, men naturligtvis är vi uppmärksamma på vad utfallet blir.

Vilka löner har vi då idag bl a lärare i Järfällas kommunala grundskolor?

Knappt 29000 kronor i månaden är den s k medianlönen enligt löneläget 2011 för grundskollärare senare år (läs högstadiet). Medianlönen är den nivå som delar lärarna i två delar – hälften har lägre lön och hälften har högre lön. För grundskollärare tidigare år (läs lågstadiet) är medianlönen något lägre.

Medianlönen i Järfälla ligger mycket nära genomsnittet i kommunerna i Stockholms län.

Ibland diskuteras lönespridning. I Järfälla är lönespridningen bland lärarna ungefär 6000 kronor mellan den tiondel av lärarna som tjänar minst (vanligtvis nyblivna lärare) och den tiondel som tjänar mest (vanligtvis lärare som har lång erfarenhet). Det innebär att löneläget för den bäst betalda tiondelen är något över 31000 kronor i månaden.

Är lärarna rätt avlönade?

Jag avstår från att besvara den frågan.

Självklart skulle det vara önskvärt med avsevärt bättre löner. Det skulle bidra till att göra det mer intressant att utbilda sig till lärare. Samtidigt kostar löneökningar pengar, som kan vara svåra att få gehör för i avvägningen mellan många olika behov som skattepengarna ska användas till. Attraktiviteten i läraryrket påverkas ju också av annat än löner.

Under alla förhållanden ska det vara möjligt för duktiga lärare att göra lönekarriär. Järfällas skolor måste också erbjuda löner som gör att vi framgångsrikt kan konkurrera med andra kommuner om duktiga lärare.