augusti 2015


Planer för Stäket.

Helt enligt kommunens planer att förtäta redan befintliga områden så planeras nu nya byggnader längs med Almarevägen i kommundelen Stäket. Sex stycken stadsvillor planeras och det skulle ge 54 nya lägenheter i storlek från två…


Kommunen lyssnar på skolbarnen.

Varje år genomförs en så kallad barnhearing där skolbarnen får ställa frågor till kommunens politiker. Ett återkommande ämne är toaletterna på skolorna som uppfattas som otrygga, ofta ostädade och i renoveringsbehov. Barn och ungdomsnämnden har…