mars 2015


Har vi ett barnboksunder?

Hittills i år har det kommit tre intressanta rapporter om bokförsäljning och bokläsning. (Förläggarföreningens försäljningsstatistik, Svenska Barnboksinstitutets utgivningsstatistik & Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet) Lotta Olsson har analyserat statistiken och tar upp det i…


Jarfalla_kommun

Den S-ledda koalitionen lovar runt och håller tunt

Den nya nämndorganisationen, som bildades den 1 januari 2015, innebar att arbetsmarknadsfrågor flyttades från Socialnämnden till den nuvarande Kompetensnämnden för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om…