juni 2014

Barkarbystaden

Hur ser Järfälla ut i framtiden?

Under en tid har kommunen arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för ett framtida Järfälla. Efter ett stort arbeta fattade så kommunfullmäktige den 2:a juni beslut om att den presenterade översiktsplanen ska gälla….


Badklart i vissa delar av Järfälla

För några dagar sedan släpptes en mängd avloppsvatten ut i Kallhäll efter att en avloppsledning brustit. Nu har kommunen meddelat att bad åter är möjligt kring Järfällas stränder med undantag för Kallhäll och Bonäs. Kommunens…


Nibbleparken.

Invigning av Nibbleparken på fredag

Nibbleparken i Jakobsberg invigdes för ett par veckor sedan. Nibbleparkens ombyggnad skedde efter det att Folkpartiet drev igenom en stor renovering av fotbollsplanen på Sångvägen. – Det här var det första förslaget jag gjorde när…


Skärp straffet för bostadsinbrott

Alliansen vill införa en ny brottsrubricering och samtidigt öka straffen bostadsinbrott. Den nya brottsrubriceringen kallas inbrottsstöld och ska ge 1 års fängelse och samtidigt ta hänsyn till den kränkning inbrott innebär och inte enbart värdet…


Glad Midsommar

Folkpartiet Järfälla önskar alla läsare Glad Midsommar. Midsommar kan du fira i Järfälla vid Bruket kl 13-16 där det brukar samlas 2-3000 personer.No Picture

Planera för idrott på Barkarbyfältet

På Barkarbyfältet byggs nu för fullt. Efterhand kommer fältet att befolkas av tusentals nya invånare i Järfälla i alla åldrar. Då är det viktigt att redan från början planera för den service som våra invånare…


Yngre skolbarn får mest i budget 2015

De yngre skolbarnen i Järfälla får mest i det budgetförslag för 2015 som allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden nu beslutat om. Den mycket stora satsningen är ett resultat av alliansregeringens s k lågstadielyft. Det ger…