december 2013


Trängselskatt på Essingeleden

Folkpartiet i Järfälla har som enda parti i fullmäktige sagt nej till att redan nu införa trängselskatt på Essingeleden. Det finns sedan tidigare ett beslut att införa trängselskatt på Essingeleden när Förbifart Stockholm öppnar. Vi…Bloggen tar julledigt

Järfällabloggen kommer ta ledigt under julhelgerna och endast uppdateras sporadiskt. Enstaka nyheter kommer publiceras och vi önskar er alla en God Jul.


skolan

Järfällaelever duktiga i engelska

Även om svenska elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap fallit, enligt PISA-undersökningen, gäller motsatsen engelska. I den icke engelskspråkiga världen ligger svenska elever i allmänhet i topp i kunskaper i engelska och förmåga att…
Barkarbystaden

Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla

Länsstyrelsen i Stockholm har på regeringens uppdrag ställt samman kommunernas förutsättningar att förverkliga det antal bostäder som behövs i Stockholmsregionen. Utgångspunkten har varit behovet av 16 000 inflyttningsklara bostäder per år. Av redovisningen framgår att kommunerna…