november 2013Vårda utsatta barn på hemmaplan

Att tvångsomhänderta ett barn är ett av de största ingreppen vi kan göra i en familj. Vi menar att det är dags att reformera socialpolitiken och inta en mer restriktiv inställning till tvångsplacering av barn….


No Picture

Tallbohovsskolans högstadium läggs ner

Barn- och ungdomsnämnden ska vid sitt sammanträde i december ta ställning till ett förslag från förvaltningen om nedläggning av högstadiet på Tallbohovsskolan i Jakobsberg.  Bakgrunden är att allt färre elever söker till de högre årskurserna…


Kom med förslag till lekplatsen!

Lekplatser ska vara kul även när man växt ifrån sandlådan! Lekplatsen nära Barkarby station är ofta tom och kanske det beror på att det är vuxna som byggt den. Därför vill jag fråga alla skolbarn…


Jarfalla_kommun

Järfälla i mitten på länets bredbandsutbyggnad

Utbyggnaden av bredband pågår nu inom flera områden i Järfälla. För att ett hushåll ska anses ha snabbt bredband ska hastigheten vara minst 50 megabit per sekund. I sin digitala agenda anger EU 30 megabit per sekund som snabbt. I…


Nya profiler på Mälarskolan

När barn- och ungdomsnämnden i Järfälla träffas i början av november ska man ta ställning till ett förslag om profiler på den nyöppnade Mälarskolan för elever i årskurserna 6-9. Det grundläggande syftet med Mälarskolan är…