september 2013


Bergshemskolan

Mindre byråkrati i skolan

Alliansregeringens budgetförslag innehåller flera förslag som kommer att minska byråkratin i skolan. Skriftliga omdömen behöver inte längre tas fram för elever som går i årskurserna 6-9. Dessa elever får ju redan betyg varje höst och…


Nikoletta_Jozsa

Sverige behöver den sociala omsorgspengen!

Föreningar och organisationer har genom tiderna arbetat ideellt, med knappa resurser, för att göra livet bättre för andra människor. Samtidigt har socialförvaltningarnas grundfokus legat på att stötta människor som har det svårt att klara av…


Kalltorpskolan_i_Kallhall

100 Järfällalärare i karriärtjänster

Till hösten 2014 kan omkring 100 lärare i Järfälla ha karriärtjänster som förstalärare eller lektorer. Det innebär en flerdubbling av antalet tjänster från läget hösten 2013. Satsningen är en del av alliansregeringens budgetförslag för 2014….
No Picture

Frisk debatt om ny minister

Den nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) har redan lett till debatt – och en het debatt! Hon har varit med i Livets Ord enligt media och har fått svara på frågor om hon är abortmotståndare….