juli 2013

Kolarängskolan i Kallhäll

Kolarängskolan ligger i Kallhäll i Järfälla kommun och är en F-5 skola för ca 440 elever. Skolar har också utbildning för flerfunktionshindrade i Järfälla upp till åldern 10 år. Det arbetar ca 80 personer på…


Kallhall_station

Ny pendeltågsstation i Kallhäll

I Kallhäll kommer Trafikverket bygga en ny pendeltågsstation med 2 perronger. I samband med detta byggs en ny gång- och cykelbro och en ny bussterminal. Även en pendeltågsparkering finns planerad Mälarbanan genom Järfälla påverkar kommunens…


Nibbleparken

Enorm lekpark med sago och sporttema byggs just nu i Nibble

Hela Nibbleparken renoveras just nu ordentligt. Mängder med olika lekplatser, gungor, linbanor och vattenlekplatser kommer nu att byggas i Nibbleparken. Fotbollsplanen får konstgräs på Folkpartiets initiativ. Nibleparken står inför en enorm förändring. Järfällas troligen största…Aspnasskolan

Resultatförbättringar i Järfällas skolor

Sedan flera år arbetar barn- och ungdomsnämnden med ett systematiskt kvalitetsarbete. Till grund för arbetet ligger det resultatförbättringsprogram nämnden antog för några år sedan. Varje läsår avslutar barn- och ungdomsnämnden med en genomgång av programmet….


No Picture

Begravningsavgiften blir enhetlig 2016

Begravningsavgiften kommer from 2016 att bli enhetlig över hela landet med undantag för Stockholm och Tranås där det är kommunen och inte svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. Regeringen har dock fått i uppdrag att…No Picture

Pålningsarbete vid SAAB i Järfälla

Trafikverket genomför under sommaren pålningsarbeten vid SAAB j Jakobsberg för att förstärka marken för Mälarbanas utbyggnad. Ni har säkert sett att det sticker upp en stor mängd med betongpålar utmed spårområdet mellan Söderhöjden och SAAB…