augusti 2012


Mälarbanan i Järfälla

Arbetet i Järfälla med Mälarbanan har nu kommit igång. Under våren och sommaren har ett antal förberedande arbeten påbörjats och avslutats i kommunen. Framtiden för Järfälla kommun och Mälarbanan kommer ge oss anledning att återkomma…No Picture

Extra kommunstyrelse i Järfälla

På måndag har Järfälla kommun kallat till ett extrainsatt kommunstyrelse för att besluta om den nya översiktsplanen är färdig att gå ut på samråd eller inte. Kommunledningskontoret har beskrivit ärendet som följer: ”Kommunstyrelsen gav 2010-02-01…


Sveriges nya lagar

Den 1 juli 2012 trädde en mängd nya lagar i kraft. De nya lagarna gäller allt från vapenbrott till arbetsgivarens skyldigheter vid sjuka arbetstagare.En lag slår fast att arbetsgivare inte behöver betala sjuklön igen när en…
No Picture

Låt Rikskrim ta hand om traffickinghärvorna

Johan Pehrson, riksdagsledamot och rättspolitisk talmesperson anser att Rikskriminalen ska ta hand om traffickingutredningar då dessa är enormt resurskrävande och ofta gäller brottslighet mellan olika länders gränser. Johan Pehrson skriver mer om detta på Folkpartiet.se…