oktober 2011


No Picture

Demokrativeckorna – Transporter

Under demokrativeckorna i Järfällas skolor diskuterades bland annat transporterna i kommunen. Många av ungdomarna ansåg att kommunaltrafiken i Järfälla var god och att man med hjälp av bussar kunde ta sig runt i kommunen. Dock…


No Picture

Demokrativeckorna – Bygga och bo

Järfällas politiker har under två veckor varit ute i skolorna i Järfälla och diskuterat olika politiska frågor, framtidsfrågor och Järfällas översiktsplan. En av frågorna som diskuterades med eleverna var hur de ville bo i framtiden. …


No Picture

Järfällas tvåårsbudget med oförändrad skatt

Alliansens förslag till ny tvåårsbudget för Järfälla är klart. För 2012 är hela budgeten 3,6 miljarder. För den summan skall Järfällas 67.000 invånare få en omfattande service som håller hög kvalité och som förhoppningsvis bedrivs…


No Picture

Tvåårsbudget för Järfälla

Alliansens förslag till ny tvåårsbudget för Järfälla är klart. För 2012 är hela budgeten 3,6 miljarder. För den summan skall Järfällas 67.000 invånare få en omfattande service som håller hög kvalité och som förhoppningsvis bedrivs…


No Picture

FN-dagen

I dag den 24 oktober så firar man FN-dagen världen över. IJärfälla har man i runt om i kommunen uppmärksammat detta i bl.a. förskolor ochskolor. FN-dagen firades första gången 1948. FN-dagen firas för attfrämja syftena,…


No Picture

Demokrativeckor i Järfälla

Under gångna två veckorna har Järfällas politiker fått förmånen att komma ut i grund- och gymnasieskolor runtom i Järfälla för att möta och tala med våra ungdomar. Årets tema var den nya Översiktsplanen för Järfälla. Under…