augusti 2011

No Picture

Kommunfullmäktige den 5 september

På måndag den 5 september är det dags för kommunfullmäktige i Järfälla. Här kommer ett axplock av de frågor som ska tas upp och beslutas om: Detaljplanen för Järfälla kyrkogård. En detaljplan har tagits fram…


No Picture

Friskolan Al Mustafa avvecklar

Huvudmannan för friskolan Al Mustafa, med arabisk/muslimsk inriktning, har meddelat att de inte har för avsikt att fortsätta driva verksamheten för förskola och förskoleklass till årskurs 4. Friskolan har under några år hållit till i…
No Picture

Stora klasser redan i första klass

Nu har många barn börjar första klass i någon av Järfällas  skolor. Många föräldrar reagerar på att klasserna ibland har många elever trots att barnen är så små. Det förekommer i en del fall att…No Picture

Socialdirektören i Järfälla avtackas

Idag tackade Järfälla kommun av socialdirektören Åke Svenson. Det var många som kom på avtackningen, både kommunens politiker och tjänstemän. Många fina, roliga och minnesvärda tal hölls. Folkpartiet i Järfälla vill tacka Åke för ett…