juni 2011

No Picture

Hemsida uppdaterad

Nu är Folkpartiet Järfällas hemsida uppdaterad med ett arkiv där du kan läsa våra reservationer, motioner och särskilda yttranden m.m. Arkivsidan kommer att uppdateras kontinueligt så gå gärna in lite då och då. Om du har…


No Picture

Lex Sarah utökas

Lex Sarah fram till den 30 juni 2011 Inom socialtjänstlagen finns idag ett kapitel (socialtjänstlagen 14 kap. 2 § ) som handlar om missförhållanden inom omsorg för äldre och/eller människor med funktionsnedsättning, detta kapitel kallas…


No Picture

Bloggar och nyhetsbrev

Visste du att flera av Folkpartiets riksdagsledamöter och ministrar bloggar? Dessutom har våra ministrar nyhetsbrev som du kan prenumenera på. Här hittar du några av bloggarna och nyhetsbreven: Jan Björklunds nyhetsbrev (Vice statsminister, utbildningsminister och partiledare…


No Picture

Olovslunds äldreboende byggs ut

Under senaste sammanträdet med Socialnämnden, den 21 juni 2011, beslutade alliansgruppen att Olovslunds äldreboende ska byggas om och ut. Ombyggnationen genomförs dels för att lokalerna är gamla och behöver moderniseras, dels för att en utbyggnad…


No Picture

Gymnasiekurser i grundskolan

Som vi tidigare berättat planeras på allianspartiernas och barn- och ungdomsnämndens initiativ för nya skolplatser i kommunal regi i centrala Jakobsberg, eftersom den valmöjligheten saknas idag. Just nu arbetar förvaltningen med att ta fram ett…