Nytt hus för hemlösa i Järfälla

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Människan Ria Järfälla är en ekumenisk organisation som arbetar på kyrkornas uppdrag med att bedriva socialt arbete på kristen grund. Inriktningen är arbete bland utsatta och människor i utsatta situationer.

RIA Järfälla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Jakobsberg driver Ria flera olika verksamheter bl a ett härbärge där bostadslösa kan få en sovplats. Lokalerna har under flera år varit undermåliga och avses rivas när nya järnvägsspåren dras fram.

 

Kommunen har haft svårt att hitta en ny plats för verksamheten. Flera förslag har diskuterats under åren bla gamla brandstationen, något av de äldre husen inom flottiljområdet och inom Veddesta.

 

 

 

 

 

 

 

Nu är äntligen Ria´s behov av nya lokaler på väg att tillgodoses. Nedanför Kvarnbacken mot Järfällavägen nära socialförvaltningen färdigställs en byggnad helt anpassad till verksamheten. Som framgår av bilden smälter huset väl in i miljön och stör inget av Kvarnbackens fina natur. Närheten till Jakobsbergs centrum är en fördel jämfört med de alternativ som tidigare diskuterats.

Ett stort lyft för Ria som under flera år tvingats ta hand om utsatta personer i så gott som uttjänta lokaler. Verksamheten skall kunna flytta hit senast i maj.

Lars Bergstig (FP) Gruppledare

DN