15 miljoner för ökad jämställdhet i kommuner och landsting

I ett pressmeddelande på Folkpartiets hemsida skriver Jämställdhetsministern Nyamko Sabunis (FP) pressekreterare att:


”Regeringen har beviljat Sveriges kommuner och landsting (SKL) 15 miljoner kronor för att ytterligare stödja jämställdhetsintegrering i landets kommuner och landsting inom ramen för SKL:s program Hållbar Jämställdhet. Med tidigare beslut innebär det att regeringen totalt satsar 240 miljoner kronor för att utveckla jämställdheten i kommunal- och landstingsverksamheter fram till och med 2013. Arbetet syftar till att utveckla medborgarservicen så att både kvinnor och män, och flickor och pojkar får vård och annan service på jämställda villkor”.


Detta är en stor vinst för jämställdhetsarbetet i Sverige. I och med denna satsning kommer kommuner och landsting i Sverige kunna arbeta med att jämställdhetsintegrera styrsystemen och därmed skapa långsiktighet i det lokala arbetet för ökad jämställdhet.


Hur mycket just Järfälla kommun kommer få av dessa avsatta pengar är ännu oklart men vi i Folkpartiet Järfälla är mycket glada för att denna satsning har antagits.


Läs hela pressmeddelandet här.