15 förstelärare i Järfällas kommunala grundskolor

I Järfällas kommunala grundskolor finns nu 15 förstelärare. Det är legitimerade och särskilt meriterade lärare som också gått igenom ett krävande meriteringsprogram innan de fått sina nya tjänster.

Skolverket rapporterar nu att många kommuner och friskolor inte tillsatt några förstelärare eller inte utnyttjat sin kvot. Dessutom är det få som ger förstelärarna tillsvidaretjänster.

I Järfällas kommunala grundskolor är det alltså annorlunda. Vi har utnyttjat vår kvot och dessutom har lärarna tillsvidaretjänster, vilket innebär att löneökningen på 5000 kronor per månad är permanent.

Nu pågår arbetet med att redan till höstterminen i år öka antalet förstelärare till ca 70 i de kommunala grundskolorna. Dessutom planeras för ett antal tjänster som lektorer. De sistnämnda är lärare som ska ha anknytning till forskning på universitet och högskolor som en del av sin tjänst och i övrigt arbeta som lärare.

Mer information:

Bo-Winander

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden