140 mattelärare i Järfälla med i Matematiklyftets första omgång

Matematiklyftet ska förbättra undervisningen och vända den negativa kunskapsutvecklingen i matematik. Satsningen bygger på kollegialt lärande – att lärare lär av och med varandra. Ute på skolorna ska satsningen ledas av utbildade handledare. 

Alla kommuner och friskolor har varit välkomna att söka bidrag av Skolverket för mattelyftet och nu har de första besluten om bidrag tagits. Järfälla är en av de kommuner som sökt och nu också beviljats bidrag.

Beslutet innebär  att i den första omgången deltar 140 lärare från Järfällas kommunala skolor och de kommer att handledas av sju särskilt utvalda personer. Verksamheten kommer igång i höst. Målsättningen är att alla mattelärare ska delta i projektet som kommer att pågå de närmaste åren.

Det här är bara ett av flera projekt som syftar till bättre resultat i matematik i skolan. Ett annat är ett kommunövergripande projekt kallat PISA 2015 som dragits igång av Sveriges Kommuner och Landsting. Också där deltar Järfälla i ett nätverk med några andra kommuner i Stockholms län och mälardalsregionen

Utöver detta finns olika samarbeten med universitet och högskolor.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden