14 nya platser på Teknikvägens förskola

Nu har Teknikvägens förskola i norra Kallhäll byggts om så att 14 ytterligare barn ska kunna erbjudas plats. Rekrytering av personal pågår och erbjudande om plats är på väg ut till kön.Ombyggnationen är modell ”mindre” och barn- och ungdomsnämnden har beslutat om liknande mindre ombyggnader på ett flertal andra förskolor både i Kallhäll och Jakobsberg.
De här förändringarna kan ske mycket snabbare än nybyggnation av hela förskolor. De blir också mycket mindre kostsamma.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i
barn- och ungdomsnämnden