1,2 miljoner i ökade kostnader för Kvarnbacken

Vi kan nu berätta att Järfällas skattebetalare kommer att få betala över 400.000:- mer per år för driften av lågtröskelboendet och härbärget Kvarnbacken i Jakobsberg. Det är resultatet av Socialnämndens beslut att låta Stockholms Stadsmission driva lågtröskelboendet på Kvarnbacken, trots Folkpartiets kraftiga protester.

Vad är då den ekonomiska skillnaden på anbuden mellan Stockholms Stadsmission och RIA?

Stockholms Stadsmission:

Lågtröskelboendet: 283179:-/mån

Härberget: 199838:-/mån

Totalt per år: 57966204:-

 

RIA-Hela Människan

Lågtröskelboendet: 228500:-

Härberget: 220000:-

Totalt per år: 5382000:-

Vi kan ovan tydligt se att driften av Kvarnbacken kommer att kosta 414204:- mer för Järfällaborna pga av att samtliga partier, utom Folkpartiet, valde att godkänna Stockholms Stadsmissions anbud.

Eftersom avtalstiden är 2013-04-01 till 2015-03-31 med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år så kan denna dyrare upphandling komma att kosta Järfälla kommun ca 1,2 miljoner kronor mer jämfört med t.ex. RIAs lägre anbud.

Som Lars Bergstig skrev tidigare i veckan så följde bla en angiven bilaga inte med i mailet när anbudet skickades in från RIA. Folkpartiets Nikoletta Jozsa krävde i Socialnämnden att samtliga anbudsgivare inklusive RIA skulle få komplettera de uppgifter som saknades med stöd i lagen om upphandling. ”Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning”. Nikoletta fick dessvärre inte gehör för sina krav från övriga partier i Alliansen. Inte heller oppositionen i Järfälla stöttade henne.