1,2 miljoner i ökade kostnader för Kvarnbacken

Vi kan nu berätta att Järfällas skattebetalare kommer att få betala över 400.000:- mer per år för driften av lågtröskelboendet och härbärget Kvarnbacken i Jakobsberg. Det är resultatet av Socialnämndens beslut att låta Stockholms Stadsmission driva lågtröskelboendet på Kvarnbacken, trots Folkpartiets kraftiga protester.

Vad är då den ekonomiska skillnaden på anbuden mellan Stockholms Stadsmission och RIA?

Stockholms Stadsmission:

Lågtröskelboendet: 283179:-/mån

Härberget: 199838:-/mån

Totalt per år: 57966204:-

 

RIA-Hela Människan

Lågtröskelboendet: 228500:-

Härberget: 220000:-

Totalt per år: 5382000:-

Vi kan ovan tydligt se att driften av Kvarnbacken kommer att kosta 414204:- mer för Järfällaborna pga av att samtliga partier, utom Folkpartiet, valde att godkänna Stockholms Stadsmissions anbud.

Eftersom avtalstiden är 2013-04-01 till 2015-03-31 med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år så kan denna dyrare upphandling komma att kosta Järfälla kommun ca 1,2 miljoner kronor mer jämfört med t.ex. RIAs lägre anbud.

Som Lars Bergstig skrev tidigare i veckan så följde bla en angiven bilaga inte med i mailet när anbudet skickades in från RIA. Folkpartiets Nikoletta Jozsa krävde i Socialnämnden att samtliga anbudsgivare inklusive RIA skulle få komplettera de uppgifter som saknades med stöd i lagen om upphandling. ”Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning”. Nikoletta fick dessvärre inte gehör för sina krav från övriga partier i Alliansen. Inte heller oppositionen i Järfälla stöttade henne.

3 Comments on "1,2 miljoner i ökade kostnader för Kvarnbacken"

  1. Ulf Svensson | 1 februari, 2013 at 04:42 | Svara

    Att slösa pengar så här när socialnämnden går back med miljoner känns som en lekstuga, bra jobbat folkpartiet. Vore kul att höra både M och S hur de bortförklarar sig!!

  2. Ja då kvarstår bara att kommunen, med Nikoletta i spetsen, ställer, utifrån antaget anbud, så hårda krav som möjligt på driften så att vi skattebetalare får valuta för den ökade kostnaden.

  3. Tack Nikoletta för din konstruktiva insats för att värna om upphandling i konkurrans. Sista beslutet har inte fattats än i den här frågan.

    Socialnämndens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten och fortsättningen beror på domstolens slutsatser.

    Hela Människan RIA har felaktigt underkänts av kommunens upphandlingskontor för att en bilaga inte kom med. Hela Människan RIA har i tjugo år arbetat för kommunen med att hjälpa hemlösa och missbrukare på RIA-Center, varav de senaste åtta månaderna i nybyggda Kvarntorpet. Just det hjälparbete som upphandlingen gäller. Varför hävdar upphandlingskontoret felaktigt att referenserna inte räcker?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*