Planer för Stäket.

Helt enligt kommunens planer att förtäta redan befintliga områden så planeras nu nya byggnader längs med Almarevägen i kommundelen Stäket.

Sex stycken stadsvillor planeras och det skulle ge 54 nya lägenheter i storlek från två till fyra rum och kök. Under husen planeras garage för de boendes bilar.

Bild: Södergruppens arkitekter.

En ny förskola med plats för 100 barn finns även den med i planerna och i området planeras även ett ”grodhotell” som ska fungera som övervintring för grodor i närområdet. Detta på gångavstånd från förskolan. Den nuvarande temporära förskolan ska alltså bytas ut till en permanent.

En park som allmänheten ska kunna utnyttja anläggs också.