Skärp straffet för bostadsinbrott

Alliansen vill införa en ny brottsrubricering och samtidigt öka straffen bostadsinbrott. Den nya brottsrubriceringen kallas inbrottsstöld och ska ge 1 års fängelse och samtidigt ta hänsyn till den kränkning inbrott innebär och inte enbart värdet på stöldgods.

Idag presenterade Alliansen en ny brottsrubricering för att skärpa straffen vid bostadsinbrott. Alliansen vill tydligt öka tryggheten i hemmen och skicka en tydlig signal till brottslingar. 2013 anmäldes det 21.000 inbrott i Sverige, ett brott som många är djupt oroade över. Kränkningen som ett bostadsinbrott är för många väldigt stor och är ibland värre än att förlora värdet på de saker som stulits.

Idagsläget så slipper många som blir gripna för stöld och döms för det för första gången också släppta direkt. Alliansen vill nu skärpa detta genom att inbrottstöld får en högre straffskala än grov stöld.

Läs mer om detta på DN idag.