Järvafältet föreslås bli nytt riksintresse för friluftslivet.

Lars Bergstig (FP) gruppledare

Järvafältet tillsammans med Kungliga nationalstadsparken föreslås bli nytt riksintresse för friluftslivet.Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag inlett ett arbete för att se över de områden för tätortsnära natur i stockholmsregionen som har sådan dignitet att de kan klassificeras som riksintressse för friluftsliv.

Dagens riksintressen för friluftsliv beslutades av Naturvårdsverket 1988. Det finns nio sådana områden i Stockholms län. I dessa nio ingår inte Järvafältet. Nu vill länsstyrelsen göra också

Järvafältet till ett sådant riksintresse tillsammans med Nationalstadsparken. Järvafältet är till största delen naturreservat. En mindre del har skydd som kulturreservat. Länsstyrelsens förslag innebär att det nuvarande naturreservatet kompletteras i söder genom att en remsa i ändan av den gamla landningsbanan mot Akalla får betecknas som riksintresse för friluftslivet. En sådan tillkommande grönpassage gör att vi också i framtiden får en komplett grönkil från Norrtull genom Solna/Sundbyberg och in i Järvafältets naturreservat.

Det rör sig om en mycket smal markbit kanske 500-600 meter. Gränsdragningen kan komma i konflikt med önskemålet att bereda plats för tillräckligt många bostäder i samband med en utbyggd tunnelbana. Kommunens tjänstemän har tagit fast på denna intressekonflikt och valt en restriktiv linje gentemot en eventuell utvidgning av grönpassagen in i Järvafältets naturreservat.

Folkpartiet initierade en diskussion under ärendets beredning med syfte att hålla en dörr öppen mot länsstyrelsen för fortsatt diskussion om gränsdragningen. Detta blev också alliansens beslut genom ett par mycket försiktiga justeringar i det föreslagna remissvaret.

Föga förvånande avvisade den socialdemokratiska oppositionen denna alliansens lite öppnare attityd mot länsstyrelsen. Här ska inga fritidsintressen få riskera ett enda hus i en hårdexploaterad tunnelbanestad. Höghusstad så nära grönytorna det bara går är oppositionens budskap.

Mera förvånande är att detta också är miljöpartiets linje. Det parti som under år gått i bräschen för att försvara naturreservat och grönytor vill nu inte ens markera ett öppet samtalsklimat kring friluftsintressen. En märklig vändning eller var det en tillfällig förvirring i de gröna leden?

Lars Bergstig (fp)