100 Järfällalärare i karriärtjänster

Kalltorpskolan_i_Kallhall
Plan för personalförsörjning i Järfällas skolor. På bilden: Källtorpskolan i Kallhäll

Till hösten 2014 kan omkring 100 lärare i Järfälla ha karriärtjänster som förstalärare eller lektorer. Det innebär en flerdubbling av antalet tjänster från läget hösten 2013.

Satsningen är en del av alliansregeringens budgetförslag för 2014.

Bakgrunden är behovet av att öka läraryrkets status så att kvalificerade lärare väljer att stanna i yrket och att fler duktiga ungdomar ska välja att utbilda sig till lärare.

Förstalärare är lärare som har lärarlegitimation och dessutom är särskilt erfarna och kvalificerade lärare. De får en permanent löneökning på 5000 kronor i månaden och förväntas fortsätta som undervisande lärare.

Lektorer ska ha minst licentiatexamen och får en löneökning på 10000 kronor i månaden. Lektorerna förväntas ha nära kontakt med forskning vid sidan om undervisning.

Närmare detaljer kring hur man söker tjänster m m kommer efterhand.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden