1 års längre skola enbart för de som inte klarar betygen i årskurs 9.

Jan_Bjorklund
Jan Björklund

Idag finns det en liten grupp av elever som efter årskurs nio inte klarar kraven för att komma in på en gymnasieutbildning. En obligatoriskt sommarskola på några veckor kan komma att införas för att dessa elever ska få behörighet till gymnasieutbildningar. Skulle detta inte räcka kan en förlängning av skolan bli aktuellt för dessa elever.

Regeringen föreslår idag fler satsningar på skolan för att fler elever ska nå målen i skolan och få den behörighet som krävs för att få plats på en gymnasieutbildning. Bland föreslås en obligatorisk sommarskola för att hjälpa de elever som inte har fått tillräckliga betyg under årskurs nio. Om sommarskolan inte skulle räcka till för en betygshöjning ska regeringen tillsätta en utredning för att se om det kan bli aktuellt med en förlängd skolplikt på ett år till efter årskurs nio. Detta gäller då endast för elever som eventuellt inte når målen i årskurs nio och som inte klarar betygen efter sommarskolan.

Samtidigt gör man också en satsning på att utöka platserna på speciallärarutbildningen

Vad tycker du? Ska man förlänga skolan för de som inte når betygskraven till gymnasiet?